ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ

ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУМета тренінгу: Розширити та удосконалити знання педагогів про інноваційні методи навчання і на основі цієї інформації формувати у вчителів навички ефективної взаємодії з учнями; активізувати педагогічні пошуки та творчу ініціативу педагогів.

Тренер: керівник районного методоб’єднання вчителів біології .Учасники: вчителі біології.

Матеріали для семінару: електронні презентації «Сучасний урок», «Як зробити урок результативним», аркуші формату А4, фломастери, стікери, кольоровий папір, плакати «Дерево очікувань», «Правила роботи в групі».

Завдання:

 - відпрацювання навичок формування в підлітків уміння працювати в команді;

 - розвиток навичок активного слухання, ефективного спілкування;

 - розширення творчих можливостей вчителів. 

Тренер: Тема нашого сьогоднішнього семінару звучить серйозно «Підвищення ефективності і якості природничої освіти шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, екологізації навчального процесу».

Основною формую нашої з вами роботою є урок. Саме вдосконалюючи форми його проведення, підвищуючи ефективність уроку ми зможемо досягти підвищення ефективності і якості природничої освіти. А форма проведення нашого семінару – тренінг. Тренінг – цікавий процес. Він допомагає пізнати себе, навколишній світ, змінити своє «Я» через спілкування та спільну діяльність, задавати питання, формувати навички поведінки. Іншими словами накопичувати власний досвід, чим ми з вами зараз і займемося. Замість мети я пропоную гасло: «Почни з себе»! Тільки навчившись працювати по-новому, ми зможемо підготувати дітей до життя і навчання в складних умовах сьогодення.

Тема, гасло, завдання тренінгу на екрані.

Вправа: Знайомство.

Ми всі давно знаємо один одного, але разом з тим, кожен має свою неповторну індивідуальність. Я пропоную кожному презентувати себе: назвати своє ім’я та продовжити фразу: «Моє життєве кредо…»

Як бачите в нашій команді зібралися активні, діяльні педагоги. А щоб досягти гармонії в цій команді я пропоную вам правила співпраці, взаємодопомоги, якими будемо керуватися під час роботи колективно і в групах. Давайте їх обговоримо і затвердимо.

Правила

- мати позитивний настрій;

- бути доброзичливими до себе і до інших;

- говорити по черзі;

- дотримуватися регламенту;

- бути активним;

- бути толерантним;

- кожна думка має право на існування;

- вимкнути телефон.

Вправа очікування. «Дерево очікувань»

Правила ми затвердили і тепер приступаємо до роботи. Чого ви очікуєте від сьогоднішньої зустрічі? Напишіть на квітках і поки що залиште біля себе.

Інформаційне повідомлення.

Як відомо, традиційна система навчання орієнтована на навчальний предмет, а не на особистість учня, на репродуктивний характер діяльності, вербальні методи, авторитарний стиль навчання. І, традиційно, для цього ми використовуємо урок. Це унікальна і не замінна форма організації навчального процесу ще з часів Я.А. Коменського.

Сучасна методична література популяризує величезну кількість методів і форм, які дозволяють установлювати нові взаємини між учителем та учнями, підвищувати ефективність і результативність навчального процесу. Дуже часто вчитель стикається з проблемою: у якій форму провести урок, які взагалі існують типи уроків, як правильно провести самоаналіз уроку. Необхідність об’єднати уроки в певні групи виникла в педагогіці досить давно. Існує більше десяти типологій, що пояснюється різноманітністю ознак за якими класифікують уроки. Наприклад, С.В. Іванов виділяє уроки: вступний, первинного ознайомлення з матеріалом, формування понять, повторення та узагальнення, застосування отриманих знань на практиці, формування навичок, контрольний, комбінований.

В. Казанцев класифікує уроки за основними способами їх проведення і виділяє такі типи: урок-лекція, урок-бесіда, екскурсія, лабораторні та практичні, урок самостійної роботи. Класифікація, розроблена Оніщуком, Щукіною, Сорокіним і Харламовим основною передбачає дидактичну мету і має такий вигляд:

- урок формування знань;

- урок формування і вдосконалення навичок і вмінь;

- урок застосування знань умінь і навичок;

- урок узагальнення та систематизації знань;

- урок контролю та корекції знань умінь і навичок;

- комбінований урок.

А.І. Сологуб пропонує таку типологію уроків:

1) підготовка дослідження;

2) дослідження;

3) узагальнення результатів дослідження;

4) застосування результатів дослідження;

5) підведення підсумків.

Організація урочного креативного навчання за Сологубом передбачає і нові функції та завдання для учнів: автор, доповідач, опонент, консультант, рецензент, експериментатор, раціоналізатор, винахідник.

Кожне з цих занять може проводитись в різних формах (лекція, гра, віртуальна подорож, практична робота, тренінг і т.ін.). Тип уроку вчитель вибирає залежно від місця заняття в межах теми, його змісту, завдань, віку учнів, власного досвіду та ін. Але, яким би урок не був, він має відзначатися результативністю в сучасних умовах навчання.

Вправа «Асоціативний ряд».

Кожен із вас повинен записати характерні ознаки сучасного уроку на основі перших літер поняття «Сучасний урок». Наприклад:

С – самоосвіта

У – успішність

Ч – чіткість

А – актуальність

С – самоконтроль

Н – науковість

У – уміння

Р – раціональність

О – організація

К – комфорт

Тренер

А тепер до вашої уваги пропонується загальна картина сучасного уроку. Перегляд презентацій:

1) Сучасний урок

2) Ефективні форми і методи навчання.

Вправа на розслаблення

Хто любить морозиво – підніміть в гору праву руку, у кого вдома є домашні тварини – ліву, хто любить свою родину – плесніть у долоні, а всі у кого є друзі посміхніться. А тепер знову до діла. Зараз ми спробуємо використати отриману інформацію в практичних цілях.

Вправа «Проект».

Об’єднайтеся в групи за допомогою кольорових фігурок. Кожна група за 15 хвилин повинна створити модель сучасного уроку. Це може бути будь-який тип, з використанням тих форм і методів, які, на вашу думку є ефективними. Ось програма, ось підручник, папір, фломастери. Творіть.

Презентація проектів.

Ви уважно слухали своїх колег, а тепер кожна група повинна дати оцінку побаченого. Яка ваша думка і враження від гри? Що вона вам дала?

Висновки: сучасні методи навчання

- розвивають уміння продуктивно працювати самостійно та в колективі;

- створювати доброзичливу атмосферу на уроках;

- формувати навички самопідготовки;

- сприяють гармонійному розвитку якостей особистості.

Тренер: повернемося до ваших очікувань. Якщо вони виправдані – помістіть ваші квіти на дерево, а якщо ні – помістіть під деревом на землю (так вони і не розквітли цього разу). Ми отримали чудове квітуче дерево, яке невдовзі принесе свої плоди – ефективні уроки педагогів та успішних учнів.

Вправа «Емоційний ланцюжок».

Покладіть ліву руку на плече сусіда і по черзі один за одним подякуйте сусідові ліворуч за позитивні емоції, висловіть побажання.

Притча «Все в твоїх руках».


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

1.      Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. «Основи здоров'я 5 клас»: Посібник для вчителя. К. Алатон

2.      Науково-методичний журнал «Завучу усе для роботи». Основа №13-14 липень 2010

Сологуб А.І. матеріали VI-міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти - майбутній потенціал держави»